Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015

Uprzejmie informuję, iż termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony przez Burmistrza Korfantowa ( dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Korfantów) - do dnia  5 września 2014  r.  

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Formularze wniosków będą do pobrania w placówkach oświatowych.

Pomoc udzielana jest uczniom klas, II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniom korzystającym z podręczników do kształcenia specjalnego.

Uwaga ! Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwota 539 złotych (netto).

 

Uwaga !

Nie dotyczy uczniów klas I szkoły podstawowej- podręczniki i materiały zapewnia szkoła.

 

Burmistrz Korfantowa

-Zdzisław Martyna

Wersja XML