Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs dotacyjny ogłoszony!

Opolskie Centrum Wspierania  Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „ Dolina Stobrawy”, działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „ Kierunek FIO” ogłosiły nabór wniosków o dofinansowanie na realizację projektów:

- w dowolnej sferze pożytku publicznego,

- rozwoju młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego

do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie województwa opolskiego.

O dofinansowanie mogą się starć:

- młode organizacje pozarządowe ( do 18 miesięcy), których siedziba jest na terenie województwa opolskiego,

- grupy nieformalne,

- grupy samopomocowe.

Adresatami projektów muszą być mieszkańcy województwa opolskiego.

Cel główny:

Zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:

- zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych,

- wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatyw

lokalnych,

-wzrost partycypacji obywateli w sprawy publiczne,

- wzmocnienie potencjału III sektora.

Termin składania wniosków: 25 lipca 2014 r. – 25 sierpnia 2014 r.

Czas trwania projektów: Projekty będą realizowane w okresie od 15 września 2014 r. – 15 listopada 2014 r.

Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekroczyć 5 000 zł, tego minimalna wnioskowana kwota wynosi 3 000 zł.

Miejsce składania wniosków:

Organizacje z terenu Gminy Korfantów składają wnioski do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu ul. Damrota 4/35-36, 45- 064 Opole.

Sposób składania wniosków:

- wnioski powinny być składane za pomocą generatora dostępnego na stronie www.ocwip.pl lub dopuszczalna jest wersja papierowa.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu

ul. Damrota 4/35-36, 45- 064 Opole

tel. 77 441 50 25

e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

 www.ocwip.pl

 

Do pobrania:

- DOCregulamin konkursu dotacyjnego w ramach projektu „ Kierunek FIO” (608,50KB)

 

MM/JG

Wersja XML