Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Partnerstwo nyskie 2020 - ponowne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Informuję, iż zostało ogłoszone ponowne postępowanie o udzielenie zamóienia publicznego pn.:  

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020, 

- dla dwóch części - dla  których uprzednio postępowanie zostało unieważnione

Ponizej link do strony www na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i SWIZ .

- strona www zamawiającego

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=9567417b82a69680df818670adabc8e3&ver=1#menuscroll

- biuletyn uzp

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=138775&rok=2014-06-27

Wersja XML