Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NOWY SAMOCHÓD NA POTRZEBY GMINY

W dniu 13 czerwca 2014 roku firma STAL Sp. z o.o. z Warszawy wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, przekazała Gminie Korfantów nowy samochód asenizacyjny z układem wodnym, zapewniający dowóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków. W skład pojazdu wchodzą:

1.      podwozie marki DAF FA LF.310 I19/DCK, rok produkcji 2014, dopuszczalna masa całkowita 18 t, maksymalna moc netto silnika 234kW, poziom emisji spalin EUROVIA,

2.     nadbudowa (zabudowa) obejmująca m.in. zbiornik o pojemności 9 m3 dzielony stała przegrodą (2 m³ na wodę a 7 m³ na nieczystości ciekłe), osprzęt zbiornika mechaniczno hydrauliczny, komplet węży ssawnych, wąż ciśnieniowy z głowicami do czyszczenia i udrażniania kanalizacji, układ pomiarowy wyposażony w przepływomierz elektromagnetyczny.

Koszt zakupu pojazdu wyniósł 491.754,00 zł.

Przewidziane dofinansowanie 299.850,00 zł.

Zastąpi on wysłużony i wielokrotnie remontowany, wyeksploatowany wieloletnim użytkowaniem dotychczasowy samochód asenizacyjny Star A 200 rok produkcji 1987, którym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie prowadził usługi odbioru nieczystości ciekłych z tereny naszej gminy.

Zakup tego pojazdu został zrealizowany z udziałem środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Stanowi on jeden z czterech elementów podpisanej 18 lipca 2012 roku umowy o przyznanie pomocy z Unii Europejskiej operacji pn. „Poprawa systemu wodociągowego w gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszyna i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów” przewidzianej do realizacji w latach 2014 - 2015 z łącznym kosztem 1.621.397,00 zł i dofinansowaniem do wysokości 990.679,00 zł nie więcej jak 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

DSC05138.jpeg DSC05139.jpeg DSC05144.jpeg DSC05151.jpeg DSC05282.jpeg DSC05284.jpeg DSC05285.jpeg DSC05286.jpeg

Wersja XML