Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapisz się do Klubu Honorowych Dawców Krwi !

14 czerwca - Światowy Dzień Krwiodawcy, ustanowiony został w 1988 r. przez Światową Organizację Zdrowia, upamiętniając urodziny Karla Landsteinera, który odkrył grupy krwi i został uhonorowany w 1930 roku Nagrodą Nobla. Dzień ten został ustanowiony w celu uświadomienia ludziom na całym świecie jak bardzo jest potrzebna krwew oraz w celu podziękowania Honorowym Dawcom krwi, którzy dobrowolne i nieodpłatne ratują innym ludziom życie.

Karl Landsteiner, austriacki lekarz patolog i immunolog, w 1901 r. odkrył, że na krwinkach czerwonych występują dwa odmienne antygeny, oznaczone jako A i B, które po zetknięciu z obcogrupowymi krwinkami warunkują zjawisko aglutynacji tj. zlepiania się krwinek. Krwinki nie powodujące aglutynacji Landsteiner oznaczył jako C (dzisiaj 0). Na podstawie tych obserwacji Landsteiner wyróżnił trzy grupy krwi. 

W 1940 r. Landsteiner był również współodkrywcą czynnika Rh, który ma duże znaczenie w odpowiednim dobieraniu krwi dla biorcy.
Oba odkrycia stworzyły podwaliny dla dzisiejszej transfuzjologii i bezpiecznego przetaczania krwi.

Informujemy również, iż w Gminie Korfantów istnieje Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

Ideą  powstania Klubu są działania, mające na  celu rozwój krwiodawstwa w naszej gminie.

Klub został utworzony 6 lutego 2014 r. i do tej pory członkowie oddali w sumie 4,5 litra krwi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą ideą do wstępowania w szeregi naszego Klubu.  

Zapisy prowadzi Pan Norbert Kuboń tel. 77 4343820 wew. 47, email:

 

INFORMACJE NA TEMAT KRWIODAWSTWA PRZYGOTOWANE PRZEZ RCKiK W OPOLU

 

"Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej
i obywatelskiej. To dar życia... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata."

                                                                                                          Święty Jan Paweł II

           

Tymi słowami Święty Jan Paweł II podziękował wszystkim krwiodawcom za ich gest oraz zachęcał wszystkich do podjęcia decyzji zostania honorowym dawcą krwi  w dniu  Światowego  Dnia Krwiodawców 14 czerwca 2004 r.

Poniżej przybliżymy ideę honorowego krwiodawstwa w Polsce, mając nadzieję, że poszerzymy grono honorowych krwiodawców w naszym regionie.

            Krew należy do najpotężniejszych leków, jakimi  dysponuje medycyna. Jest niezbędnym lekiem  dla ofiar wypadków drogowych, dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny. Zapotrzebowanie na krewi jej składniki jest zawsze i ciągle wzrasta a głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost zapotrzebowania na ten bezcenny lek są:

            Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu serdecznie zaprasza do honorowego oddania krwi. Przypominamy, że na terenie województwa opolskiego krew można oddać w siedzibie RCKiK w Opolu na ul. Kośnego 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.30.

oraz w podległych Oddziałach Terenowych w:

           

Regionalne Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu dzięki życzliwości przedstawicieli wielu instytucji organizuje również  wyjazdowe akcje poboru krwi na terenie całego województwa w ten sposób docierając do dawców i kandydatów na dawców, którzy z różnych przyczyn nie mogą zgłosić się do Centrum Krwiodawstwa  lub Oddziałów Terenowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają w organizowaniu
i przeprowadzaniu takich akcji, a często czynnie w nich uczestniczą poprzez oddawanie krwi oraz zapraszamy do stałej współpracy osoby, którym świadomość niesienia pomocy potrzebującym daje dużo satysfakcji i radości.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu chętnie organizuje wyjazdowe akcje poboru krwi dlatego zachęcamy   przedstawiciel instytucji do zorganizowania  akcji poboru krwi. W celu zorganizowania akcji prosimy o kontakt
z  Działem  Organizacyjno - Prawnym RCKiK w Opolu pod  nr telefonu 77/ 44 13 833
lub e-mailowo .

MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ JEŚLI:

 

 

ZALETY HONOROWEGO KRWIODAWSTWA:

 

 

Oddajesz 450 ml krwi, co stanowi jedynie 8-9% ogólnej objętości krwi krążącej dorosłego człowieka, a Twój organizm odtworzy utraconą ilość krwi bardzo szybko.

PRZED ODDANIEM KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW NALEŻY:

 

NIE WAHAJ SIĘ ZOSTAŃ HONOROWYM DAWCĄ KRWI

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI SKONTAKUJ SIĘ Z RCKIK NA PEWNO JE ROZWIEJEMY

PAMIĘTAJ TWOJA KREW - RATUJE ŻYCIE....

 

1.jpeg Twoje 30 minut.jpeg

 

 

 

 

Wersja XML