Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi

W dniu 30 stycznia 2014 r. o godz. 1530 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyło się spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu zmiany w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2014 r.”

W spotkaniu uczestniczyło 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na spotkaniu został przedstawiony projekt zmiany w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na 2014 r.”, informacja dotycząca kierunków współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. oraz sprawozdanie ze współpracy w 2013 r.

 

 

MM/JG

Wersja XML