Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Już wkrótce otwarcie oddziału przedszkolnego w Korfantowie - „Mały człowiek – wielkie możliwości”

Małymi  krokami  zbliża się termin uruchomienia oddziału  w ramach projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości”. Oddział przedszkolny będzie funkcjonował w zmodernizowanej i częściowo dobudowanej nowej  części  budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Korfantowie, a opieką i wsparciem otoczy około  20 dzieci.  Nowy oddział przedszkolny będzie mógł być czynny max. 10 godzin dziennie, oczywiście jeżeli taka będzie wola rodziców.   Środki na funkcjonowanie projektu Gmina Korfantów pozyskała wspólnie z Partnerem Projektu : Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu ze środków  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

Został już ogłoszony i rozstrzygnięty  przetarg w wyniku , którego Firma PPHU LEGRANT Pani Katarzyny Nakonecznej – Kwartnik z Ziębic dostarczy  meble i pomoce dydaktyczne ( krzesełka, stoliki, szafeczki do szatni, zestawy mebli,  leżaczki oraz zestaw zabawek)  na łączną kwotę 23 021 zł.  

Otwarcie nowego tak bardzo potrzebnego i oczekiwanego oddziału spowoduje, przede wszystkim radość dzieci i zadowolenie rodziców. Jednak z informacji pozyskanej od Pana Dyrektora  Marka Misztala wynika, że  liczba dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola jest znacznie wyższa.

            Wyrażam nadzieję, że projekt ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców bo przecież wszyscy wiemy jak bardzo ważny jest proces  wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych przede wszystkim do ich potrzeb rozwojowych. W  zabawie dzieciom   i w opiece rodzicom pomogą wykwalifikowani pedagodzy, którzy zostaną  zatrudnieni w ramach środków  pozyskanych na projekt.  … bo  „ Człowiek  to najlepsza inwestycja”.

Wersja XML