Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory w okręgu wyborczym nr 10 bez głosowania i prawie rozstrzygnięte….

Mieszkańcy Ścinawy Nyskiej oraz Jegielnicy (okręgu wyborczego nr 10) nie skorzystają z możliwości pójścia do urn  i głosowania, gdyż faktycznie głosowanie to nie zostanie przeprowadzone.

 Możliwość taką daje Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zgodnie z którą w momencie,  gdy  zgłoszony zostanie jeden kandydat i liczba mandatów w okręgu będzie wynosiła  jeden, wówczas za wybranego uznaje się zgłoszonego kandydata.

 Tak się stało i w naszej gminie.

Komitet Wyborczy Wyborców KAZIMIERZA DIDYKA (jedyny zarejestrowany u Komisarza Wyborczego w Opolu komitet, któremu przysługiwało prawo zgłaszania kandydatów na radnych)  zgłosił kandydata w osobie  Kazimierza Didyka na radnego.

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie  w dniu 7 stycznia 2014r. nie pozostało nic innego jak po zarejestrowaniu kandydata na radnego, nadaniu numeru liście stwierdzić obwieszczeniem, że nastąpiło obsadzenie mandatu radnego  w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie  bez głosowania. Wybranym  radnym został więc…

Pan Kazimierz Didyk.

Nie mniej jednak Miejska Komisja Wyborcza w Korfantowie zgodnie z wyznaczonym przez Wojewodę Opolskiego kalendarzem wyborczym protokół  potwierdzający stan faktyczny sporządzi dopiero w dniu 2 lutego 2014r. (w dniu w którym  zaplanowane było głosowanie).

Informację opracowała E. Siwek

 

W załączeniu dokumenty  Miejskiej Komisji Wyborczej:

Wersja XML