Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza kolejna edycja programu „ RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

Informuję, że rusza kolejna edycja programu grantowego „ Razem możemy więcej” w ramach, którego można uzyskać wsparcie finansowe na realizacje projektów w zakresie:
- rozwoju kulturowo – historycznym dziedzictwa regionu, zwłaszcza w zakresie kultywowania tradycji, zachowania obrzędów i ginących zawodów, troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej itp.;
- ochrony i promocji zdrowia,
- inicjatywy społecznej na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej ( np. ścieżki rowerowej, chodnika, wiaty) służące m. in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach programu o wsparcie mogą się ubiegać:
a) organizacje pozarządowe – w tym fundacje i stowarzyszenia posiadające określoną formę prawną, które mają siedzibę i działają na terenach wiejskich,
b) podmioty kolegialne – np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne, mające swoją siedzibę i prowadzą działalność na terenach wiejskich ( wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).

Maksymalnie wysokość grantu może wynosić 7 500 zł a w przypadku projektów z udziałem zewnętrznych środków finansowych do kwoty 10 000 zł.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego do dnia 18 listopada 2013 roku.
Więcej informacji na temat programu oraz wniosek na stronie:

http://www.efrwp.pl/element/ngo-o-programie

 

MM/JG
 

Wersja XML