Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z XLI sesji Rady Miejskiej

IMG_1291.jpeg  W przeddzień ostatniego dnia 2013 roku Rada Miejska w Korfantowie podczas obrad 41 sesji zapoznała się z informacją Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Ryszarda Szczepańskiego o przebiegu i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie przeprowadzonych w dniu 22 grudnia 2013r. (okręg wyborczy obejmujący sołectwa Gryżów i Węża), a następnie przyjęła do swojego grona nowo wybraną radną Panią Sylwię Bednarczyk, która przed objęciem mandatu złożyła uroczyste ślubowanie.

Rada ponadto jednogłośnie  uchwaliła  po dyskusji oraz wysłuchaniu odczytanych trzech uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (pozytywnie opiniujących projekt budżetu na 2014 r. i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu  i Finansów) wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2029 oraz budżet Gminy Korfantów na 2014 rok.
Wraz z kończącym się rokiem Rada uporządkowała także bieżący budżet  podejmując uchwały:
-w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
-w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok;
- w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2013;
Odniosła się także do skargi mieszkańca gminy na działalność Gminy Korfantów uznając ją za nieuzasadnioną.
             W wolnych wnioskach Burmistrz Korfantowa podziękował byłemu Przewodniczącemu Rady Kazimierzowi Didykowi za pracęna rzecz samorządu lokalnego oraz Panu Kazimierzowi Jankowskiemu Kierownikowi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie za udzieloną fachową  pomoc merytoryczną i współpracę w zakresie wdrażania w gminie tzw. ustawy śmieciowej.
             Na zakończenie Przewodniczący Rady Ryszard Duś oraz Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna wspólnie złożyli wszystkim obecnym na sali oraz mieszkańcom gminy (za pośrednictwem obecnych mediów) życzenia noworoczne.
 
Opracowała: E. Siwek
 
Poniżej kilka zdjęć z obrad

IMG_1288.jpeg IMG_1289.jpeg IMG_1290.jpeg IMG_1292.jpeg IMG_1293.jpeg IMG_1295.jpeg IMG_1296.jpeg IMG_1297.jpeg IMG_1298.jpeg IMG_1299.jpeg

Wersja XML