Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kompleksu boisk sportowych w Korfantowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ulica 3 Maja w Korfantowie.

Brak opisu obrazka

W październiku 2013 roku została podpisana umowa na wykonanie budowy kompleksu boisk sportowych w Korfantowie przy Zespole Szkolno Przedszkolnym ulica 3 Maja w Korfantowie. Wykonawcą zadania została firma Moris-Sport z Warszawy. Wartość planowanych do wykonania prac wynosi łącznie brutto 1.315.496,19 zł, w tym w 2013 roku 75.000,00 zł. Dofinansowania zadania wynosi łącznie 620.000,00, zł z tego w ramach programu PROW 300.000,00 zł natomiast dofinansowanie w ramach Funduszu Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 320.000,00 zł.

W dniu 27 października 2014 roku odbyło się  uroczyste oddanie do użytkowania boisk. Zobacz więcej: „Co po nas…”

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML