Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualne inwestycje

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Piechocicach

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 30-10-2020 09:56
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 30-10-2020 08:46
 • Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 29-10-2020 13:34
 • "Budowa Centrum Integracja Społecznej w Rynarcicach"

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 27-10-2020 13:02
 • Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Korfantowie

  Brak opisu obrazka
  Realizowane przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, co przyczyni się do redukcji ilości odpadów składowanych, tym samym ograniczy ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
  Data publikacji: 09-10-2020 12:43
 • Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej

  Brak opisu obrazka
  12 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Korfantowie podpisana została umowa pomiędzy Zastępcą Burmistrza Korfantowa Panem Jarosławem Szewczykiem, a Panem Tomaszem Łankowskim prowadzącym działalność gospodarcza: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE FACH­TOM TOMASZ ŁANKOWSKI, NIP: 753-162-85-97 z siedzibą ul. Szkolna 20, Włodary, 48-317 Korfantów na  wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie Małej w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn. „Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej”.  
  Data publikacji: 30-09-2020 13:53
 • Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 03-08-2020 14:29
 • Ocieplenie elewacji zachodniej budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 4

  Brak opisu obrazka
  14 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Korfantowie podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Korfantowa Panem Januszem Wójcikiem, a firmą ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY WIKTOR STALIŚ z siedzibą Nadziejów nr 32, 48‑364 Kałków, nr NIP: 753-134-11-92, na wykonanie prac termomodernizacyjnych, tj. ocieplenie ściany zachodniej wraz z położeniem tynku na elewacji zachodniej budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4., w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn.: „Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 4, wraz z ociepleniem elewacji”.
  Data publikacji: 03-08-2020 09:51
 • Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś)

  Brak opisu obrazka
  8 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Korfantowie podpisana została umowa pomiędzy Zastępcą Burmistrza Korfantowa Panem Jarosławem Szewczykiem, a firmą PLUSPOL - BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj, spółka cywilna, z siedzibą ul. Bolesława Kośnego 2, 46-080 Chróścice, na wykonanie przebudowy drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś). Wartość zadania 1.148.568,02 zł brutto.
  Data publikacji: 09-07-2020 10:16
Wersja XML