Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowości

 • Korfantów

  W pierwszych wzmiankach historycznych Korfantów występuje jako osada o nazwie Hurthland. W 1347 roku książę Bolko Niemodliński nazywał tę miejscowość Fredeland, co oznaczało "spokojny kraj". Nazwa ta przetrwała do 1945 r., choć na przestrzeni wieków ulegała różnym zmianom: Ferlondt, Friedland, Fyrląd, Fryląd. Obecna nazwa Korfantow nadana została miastu bez historycznego uzasadnienia po II wojnie światowej na cześć Wojciecha Korfantego, działacza śląskiego. 05.jpeg 08.jpeg 12.jpeg
  Data publikacji: 14-07-2005 08:15
 • Borek

  (Leopolsdorf), wieś utworzona w 1757 roku przez hrabiego Dietrichsteina, znana ongiś z wyrobu koronek. Jeszcze dziś niektóre panny w Borku otrzymują w ślubnej wyprawie piękny komplet ręcznie wykonanych koronkowych narzut, obrusów czy firanek. Dominowała tu ludność polska. Obecnie część obywateli posiada podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie. 01.jpeg 07.jpeg 11.jpeg
  Data publikacji: 14-07-2005 11:23
 • Gryżów

  wzmiankowany w 1284 i w 1368 r. jako Grisow. Jest to stara wieś o średniowiecznym rodowodzie. We wsi i w jej pobliżu znajdowały się przed wiekami monumentalne grodziska. W czasie I wojny śląskiej w 1741 doszło tu do bitwy austriacko-pruskiej. 06.jpeg   22.jpeg 07.jpeg
  Data publikacji: 09-07-2007 09:08
 • Jegielnica

  mała wioska położona w płd. - zach. części gminy Korfantów wzmiankowana w 1285 r. W roku 1945 na polach w pobliżu Jegielnicy toczyły się zaciekłe walki, a w 1946 prawie wszyscy mieszkańcy wyjechali do Niemiec. 03.jpeg 04.jpeg 06.jpeg
  Data publikacji: 14-07-2005 08:40
 • Kuropas

  wieś lokowana na prawie niemieckim w 1 połowie XIII w. Nazwa jej pochodzi prawdopodobnie od prześmiewnego określenia ludzi zajmujących się hodowlą (pasieniem) kur. Od 1945 r. zamieszkała przez rodziny polskie z kresów wschodnich. Obraz 110.jpeg 03.jpeg 06.jpeg
  Data publikacji: 27-11-2006 09:41
 • Kuźnica Ligocka

  nazwa tej miejscowości składa się z dwóch członów i oznacza, że przed laty istniały tu dwie miejscowości: Kuźnia i Ligota. Przez stulecia należała do właściciela Korfantowa. Przez wiele lat wieś znana była z wyrobu koronek siatkowych. Znajdują się tu pomniki przyrody, a nieopodal rozciąga się rezerwat Blok oraz tereny bagienne. 18.jpeg   03.jpeg 05.jpeg
  Data publikacji: 14-07-2005 11:35
 • Myszowice

  wieś lokowana na prawie niemieckim prawdopodobnie w połowie XIII w. W średniowieczu wieś stanowiła własność prywatną. Mieszkali tu Niemcy i Polacy. 02.jpeg 07.jpeg 11.jpeg
  Data publikacji: 14-07-2005 11:16
 • Niesiebędowice

  lokowane na prawie niemieckim w połowie XIII wieku. Pomyślny rozwój Niesiebędowic przerwały wydarzenia związane z wojną 30-letnią. Wojska szwedzkie zrujnowały wieś w 1632 r. Jej odbudowała trwała wiele lat. 02.jpeg 07.jpeg 09.jpeg
  Data publikacji: 14-07-2005 10:57
 • Piechocice

  pierwsze informacje źródłowe pochodzą z 1383 i 1412 r. (Pechoczicz). Miejscowa ludność od wieków utrzymywała się zajęć rolniczych i w zdecydowanej większości była polska. Z obiektów zabytkowych zachował się w Piechocicach zbudowany w 1816 roku wiatrak, przebudowany w roku 1846. 01.jpeg   03.jpeg 04.jpeg
  Data publikacji: 14-07-2005 09:46
 • Pleśnica

  w pierwszych źródłach pochodzących z lat 1235,1384 i 1410 wieś występuje jako Plesschnitz. 17 marca 1945 roku żołnierze radzieccy rozstrzelali tu 20 przypadkowo ujętych mężczyzn z kolumny ewakuacyjnej w odwecie za śmierć oficera radzieckiego. We wsi znajdują się dwie zabytkowe kaplice z XVIII i XIX w. 06.jpeg 03.jpeg 07.jpeg
  Data publikacji: 14-07-2005 08:47
Wersja XML