Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych obecnie realizuje projekt „Centra wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”.
Projekt składa się z kilku kompleksowych usług tj. szkoleń, coachingu, doradztwa oraz puli rozwojowej dla organizacji pozarządowych.
Przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych wyżej wymienionym projektem proszeni są o wypełnienie kompletu dokumentacji znajdującej się poniżej.
Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie należy przesłać najpóźniej do dnia 19 lutego 2011 roku (do godziny 16:00) na adres: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Projektu w Opolu: 45-403 Opole, ul. Damrota 4/35-36, faxem na numer 77 441 50 25 wew. 103 lub e-mailem na adres:w.burman@ocwip.pl

Do pobrania:
DOCInformacja - cykl szkoleniowy
DOCRegulamin
DOCFormularz zgłoszeniowy
DOCHarmonogram szkoleń
DOCUmowa

Wersja XML