Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja projektu dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie

IMG_0638.jpeg Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie realizuje projekt systemowy pt. “Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie" współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
Projekt realizowany jest od 01.06.2013r. do 30.11.2013r.
Zadanie jest realizowane w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet - VII Promocja integracji społecznej Działanie - 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wartość projektu wynosi 70 971,43 zł., z tego Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansuje 89,5 % wartości projektu tj. kwotę 63 519,43 zł., natomiast Gmina Korfantów 10,5% wartości projektu tj. 7 452,00zł.
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych 9 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy są w wieku aktywności zawodowej.
Uczestnicy projektu wzięli udział w:

Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny.
W ramach kontraktu socjalnego uczestnicy projektu są objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe stanowi wkład własny w projektu. Kontrakty socjalne są realizowane i monitorowane przez 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS w Korfantowie.
Udział w projekcie ma służyć zwiększeniu motywacji do zmiany swej sytuacji życiowej uczestników projektu, a w konsekwencji podjęciu zatrudnienia.

DSC_0190.jpeg IMG_0603.jpeg IMG_0606.jpeg IMG_0636.jpeg IMG_0663.jpeg IMG_0664.jpeg IMG_0666.jpeg IMG_0667.jpeg

Wersja XML