Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oddanie do użytku remizy strażackiej we Włodarach

IMG_0882.jpeg 14 września 2013 r. swoje „małe święto” obchodziła jednostka OSP we Włodarach. W tym dniu odbyło się uroczyste otwarcie i oddanie do użytku budynku remizy strażackiej.
W trakcie uroczystości Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeniu zostali: druh Stanisław Wodziński oraz druh Wiktor Jacheć. Następnie przedstawiciele jednostki przyjęli z rąk Burmistrza Korfantowa Akt przekazania budynku, a także pamiątkową kronikę.
W otwarciu remizy wzięli udział ponadto: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – druh Andrzej Borowski, Komendant Powiatowy PSP – mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski, Starosta Nyski – Adam Fujarczuk i to oni po krótkich przemówieniach zaproszonych gości i gospodarzy wraz z Burmistrzem Korfantowa dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.
Po części oficjalnej nastąpiło zwiedzanie obiektu, a następnie poczęstunek w świetlicy wiejskiej.

Przekazanie remizy dla OSP Włodary 2013 002.jpeg Przekazanie remizy dla OSP Włodary 2013 010.jpeg IMG_0881.jpeg IMG_0888.jpeg IMG_0889.jpeg IMG_0890.jpeg IMG_0892.jpeg IMG_0898.jpeg IMG_0900.jpeg IMG_0901.jpeg IMG_0902.jpeg IMG_0903.jpeg IMG_0911.jpeg IMG_0915.jpeg IMG_0919.jpeg IMG_0925.jpeg IMG_0927.jpeg IMG_0928.jpeg

Wersja XML