Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono przebudowę remizy OSP we Włodarach

Brak opisu obrazka 24 czerwca 2013 roku zakończono rozbudowę z przebudową remizy OSP we Włodarach ul. Szkolna nr 14. Zostały wykonane m.in. pomieszczenia socjalno-sanitarne, sala odpraw z izbą pamięci, dwa boksy garażowe, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, przyłącze kablowe elektryczne, a także wewnętrzne dojścia i dojazd oraz zagospodarowanie terenu.
31 lipca 2013 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie tego pięknego obiektu.
Zadanie to realizowane było w IV etapach (w latach 2007 – 2013) przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
Budynek remizy OSP po gruntownej przebudowie zapewnia właściwą bazę lokalową oraz warunki do realizacji zadań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodarach.
Wydatki w 2013r. wyniosły 94.908,17 zł w tym roboty budowlane 92.433,12 zł.
Łączny koszt realizacji tej inwestycji od 2007r. wyniósł 357.092,54 zł w tym roboty budowlane 324.491,00 zł.

Więcej informacji na temat inwestycji na stronie Przebudowa remizy OSP we Włodarach

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML