Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert cenowych na ułożeniu posadzki z płytek ceramicznych - gresowych

1. Zapraszam do składania ofert cenowych na zadanie dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w Puszynie.
2. Termin składania ofert upływa 18 czerwca 2013 roku o godz. 13ºº. Decyduje data wypływu do sekretariatu lub data otrzymanie oferty mailem lub faksem.
3. Opis zamówienia oraz wzór oferty do pobrania na stronie www.korfantow.pl – w „Aktualnościach”, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.korfantow.pl
4. Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Rynek 4; 48-317 Korfantów, bądź drogą mailową na adres lub faksem – tel 77/4343817.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Wersja XML