Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Brak opisu obrazka W dniu 1 marca 2013 r. odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Ma on na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Spośród 17 uczestników Jury eliminacji gminnych wyłoniło następujących zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych:

I grupa (szkoła podstawowa):

1. Marek Kłonowski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie,
2. Oliwia Hauzer – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej,
3. Paulina Bednarska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie.

II grupa (gimnazjum):

1. Kamil Kruczkiewicz– Gimnazjum w Korfantowie,
2. Jędrzej Błaszczuk – Gimnazjum w Korfantowie,
3. Karolina Konarska – Gimnazjum w Ścinawie Małej.

Laureaci dwóch pierwszych miejsc z każdej z grup zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, które odbędą się 10 kwietnia 2013 r. w Gimnazjum w Korfantowie.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML