Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rynek pracy w grudniu 2012 roku

Wojewódzki urząd pracy w Opolu, w związku z realizacją projektu własnego pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przesyła DOCmonitoring zwolnień dokonywanych z przyczyn dotyczących zakładu pracy za miesiąc grudzień 2012.

Więcej informacji dotyczących projektu odnajdą Państwo na jego stronie internetowej www.obserwatorium.opole.pl, stwarzającej również możliwość skorzystania z newslettera, dzięki któremu będą mogli Państwo być na bieżąco informowani o wszelkich nowościach związanych z realizacją projektu. 
 

Wersja XML