Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

30 840,02 zł na pomoce dydaktyczne zakupione dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie systemowym

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Zakupione pomoce dydaktyczne (w tym 2 tablice interaktywne) służą do realizacji zajęć: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją; dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy oraz dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Pomoce zakupiono w ramach projektu systemowego „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć.

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wersja XML