Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZIMA TO TEŻ OBOWIĄZKI

Brak opisu obrazka

Szanowni mieszkańcy
Gminy Korfantów

Uprzejmie informuję i przypominam, że na właścicielach i zarządcach nieruchomości spoczywa obowiązek systematycznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż własnych nieruchomości.

Proszę o systematyczne oczyszczanie i udrożnianie chodników przy nieruchomościach stanowiących Państwa własność lub zarządzanych przez Państwa.

W związku z występującym zagrożeniem jakie stwarzają zalegający śnieg, zmarzliny oraz sople na dachach i rynnach, proszę także o bieżące ich usuwanie z rynien i dachów biegnących wzdłuż ciągów komunikacyjnych w celu wyeliminowania tego zagrożenia.

                                                                          Burmistrz Korfantowa
                                                                           /-/ Zdzisław Martyna

Wersja XML