Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

-AKTUALNOŚCI-

Aktualne komunikaty i ostrzeżenia

 

 

 • W najbliższy piątek skrócone godziny załatwiania spraw związanych z dowodami osobistymi

  Brak opisu obrazka
  W dniu 12 sierpnia (piątek) sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz dowodów osobistych będą przyjmowane wyłącznie do godz. 11.30. Za utrudnienia przepraszamy.
  Data publikacji: 11-08-2022 07:59
 • Festyn Rodzinny z okazji Święta Miasta

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 28-07-2022 14:18
 • Jubileuszowy XX Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej Wasserball w Przechodzie

  Brak opisu obrazka
  W dniach 30-31.07.2022r. w Przechodzie strażacy z kraju i z zagranicy rywalizowali w jubileuszowym XX Międzynarodowym Turnieju Piłki Prądowej Wasserball. Pomimo niesprzyjającej pogody w pierwszym dniu rywalizacji, w Turnieju udział wzięły 24 drużyny z Polski, Niemiec i Czech. Sędziami Turnieju byli Daniel Hoffmann – sędzia główny, Dastin Lisoń, Marcin Hoffmann, Łukasz Stolarski oraz Daniel Lazar.
  Data publikacji: 01-08-2022 15:27
 • Wygraliśmy kolejny projekt!

  Brak opisu obrazka
  Z wielką przyjemnością informujemy państwa o otrzymaniu kolejnej dotacji przez SRW – „Villa Vlokmari”. Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dotyczy współfinansowania działań przewidzianych w projekcie, związanym z obchodami 25 rocznicy Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim.
  Data publikacji: 01-08-2022 12:55
 • Orzeczenie o przydatności wody do spożycia

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 28-07-2022 14:12
 • Polowanie dewizowe

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 27-07-2022 13:33
 • Komunikat o uruchomieniu syren alarmowych

  Brak opisu obrazka
  Test syren alarmowych! W związku z upamiętnieniem 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Korfantów zostaną włączone syreny alarmowe na okres 1 minut z wykorzystaniem sygnału ciągłego.                                                                                                         BURMISTRZ KORFANTOWA  /-/ JANUSZ WÓJCIK
  Data publikacji: 27-07-2022 09:56
 • Badanie ankietowe Nyskie Księstwo Jezior i Gór

  Brak opisu obrazka
  W związku z trwającym procesem przygotowania LSR, w ramach którego realizowany jest plan włączenia lokalnej społeczności, Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli wszystkim mieszkańcom wyrazić opinię na temat potrzeb, problemów i trendów rozwojowych z  uwzględnieniem zwłaszcza innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu oraz zmian demograficznych. Uzupełnione ankiety, podobnie jak propozycje dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, należy przesyłać na dedykowany adres e-mail: lsr@ksiestwo.nysa.pl.
  Data publikacji: 25-07-2022 12:30
 • Zygmunt Jan Rumel

  Brak opisu obrazka
  Poniżej zamieszczamy  biografię Zygmunta Jana Rumla  patrona  najmłodszej ulicy w Korfantowie. 
  Data publikacji: 19-07-2022 13:32
 • Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

  Brak opisu obrazka
  ZAWIADOMIENIE          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),  zwołuję                                                                  XLIV sesję Rady Miejskiej w Korfantowie w dniu 27 lipca  2022 r. o godz. 1400  w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.           Proponowany porządek obrad:                                                                     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Wnioski do porządku obrad. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej. Interpelacje i zapytania radnych. Rozpatrzenie projektów uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej; w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok; w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Korfantów za rok szkolny 2022-2023; w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII  sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie                                                                                                                                                  /-/  mgr inż. Ryszard Duś   Korfantów, 19.07.2022 r.                                                    
  Data publikacji: 19-07-2022 12:52
Wersja XML