Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów dla Szkoły Podstawowej w Korfantowie

talent.jpeg Decyzją Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie, przyznano zaszczytny tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW. Tytuł ten przyznaje się placówce, która podejmuje systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego. Jest to wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz poprzez systematyczną pracę z dziećmi uzdolnionymi mają szczególne osiągnięcia. Taką właśnie szkołą jest korfantowska podstawówka. Dla środowiska zespołu szkolno-przedszkolnego jest to swoiste podziękowanie za całoroczną, efektywną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wersja XML