Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

1.gif 2.gif

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2012 r. Gmina Korfantów złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach POKL „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Z terenu Gminy Korfantów w projekcie będą brały udział 3 szkoły podstawowe.
W ramach wniosku aplikacyjnego zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 35 075 zł.
Zaplanowano także zajęcia dodatkowe:

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
 5. Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Wniosek aplikacyjny został złożony na łączną kwotę 92 605 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wersja XML