Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Korfantów otrzymała dofinasowanie

logo EP.jpeg logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient).jpeg

Euroregionalny Komitet Sterujacy na podstawie rekomendacji udzielonej przez Regionalnnych Ekspertów podjął decyzję o dofinasowaniu ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 wniosku aplikacyjnego złożonego przez Gminę Korfantów - „Polsko-Czeskiego spotkania młodzieży friedlandzkiej w Korfantowie”. W zwiazku ze zmniejszeniem wnioskowanego dofinasowania, struktura wniosku przedstawia się następująco:
13 013,50 EURO - dofinasowanie z EFRR
1 531,00 EURO - dofinsowanie z budżetu państwa
765,50 Euro - wkład własny
Przypominamy, że w ramach realizacji przedmiotowego projketu będziemy gościć na tygodniowym obozie młodzież friedlandzką, przy czym koszt przyjęcia gości z Rosji i Niemiec będzie niekwalifikowalny.

Wersja XML