Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioskujemy o dofinansowanie dla projektu „Polsko-czeskie spotkanie młodzieży friedlandzkiej w Korfantowie”

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W ramach partnerskiej współpracy miast friedlandzkich każdego roku w innym z miast organizowane jest spotkanie młodzieży miast friedlandzkich. Tegoroczne spotkanie organizowane będzie przez nasze miasto. W celu zapewnienia urozmaiconego programu spotkania Gmina Korfantów złożyła wniosek o dofinansowanie do Funduszu Mikroprojektów, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. W programie spotkania przewidziano min. organizację dnia wymiany kulturowej, podczas którego młodzież podzieli się z rówieśnikami informacjami na temat tradycji i zwyczajów panujących w danym kraju, regionie oraz przygotuje tradycyjne potrawy. Młodzież weźmie również udział w zmaganiach sportowych, rajdzie integracyjnym po górach opawskich oraz wycieczce do Dinoparku w Krasiejowie.
Całkowity koszt projektu szacowany jest na 65.240,00 zł, z czego Gmina Korfantów wnioskuje o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 55.454,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 6.524,00 zł. Pozostałe koszty to wkład własny Gminy Korfantów.

Wersja XML