Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizytacja radnych na farmie wiatrowej i w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami

W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny tj.21 marca br. radni Rady Miejskiej w Korfantowie skorzystali z zaproszenia Burmistrza Korfantowa dotyczącego wizytacji farmy wiatrowej w Lipnikach oraz Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach.
             Początek wizytacji rozpoczął się jednak od wizytacji radnych w obiekcie Gimnazjum w Korfantowie, gdzie korzystając z gościnności dyrektor placówki Pani Małgorzaty Sinickiej radni wizytowali nowocześnie wyposażone klasy i przysłuchiwali się lekcji prowadzonej przez Pana Ireneusza Misztala z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
Następnie radni udali się na wizytację Zespołu Szkół w Ścinawie Małej, gdzie dyrektor-Pani Anna Sieja oprowadziła ich po budynku szkoły omawiając bieżące problemy placówki w  tym te, związane z planowaną likwidacją gimnazjum oraz wskazała  na najpilniejsze potrzeby remontowe.
             Zgodnie z kolejnym punktem wizytacji radni wyjechali do  Kamiennika, gdzie w urzędzie gminy zostali przywitani przez Wójta Gminy Pana Kazimierza Cebrata i Przewodniczącego Rady Gminy Pana Aleksandra Słoninę, którzy wspólnie z naszą delegacją udali się na farmę wiatrową w Lipnikach. Radni z bliska mogli przyjrzeć się pracy turbin wiatrowych oraz wysłuchać informacji przedstawionej przez wójta gminy dotyczącej procedury związanej z realizacją tego zadania. Radni poinformowani zostali o korzyściach jakie gmina uzyskała z realizacji przez firmę prywatną inwestycji. Wśród otrzymanych profitów należy wymienić: dofinansowanie do budowy dróg gminnych oraz wsparcie działających klubów sportowych. Ponadto dzięki farmie wiatrowej do budżetu gminy w tym roku trafić ma ok. 1 mln. 200 tys. zł tytułem podatku od nieruchomości (od 15 wiatraków).
             W godzinach popołudniowych radni przyglądali się procesowi segregacji odpadów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach. W ramach wizytacji obejrzeli linię do sortowania odpadów komunalnych, z których jak podkreślił prezes spółki EKOM Nysa, aż 65% ogółu odpadów stanowią plastiki, zaś tylko 15-20% odpadów, jakie trafiają do centrum  jest deponowanych na składowisku, pozostała część poddawana jest procesowi recyklingu.
             W drodze powrotnej radni zatrzymali się na chwilę w okolicach Włodar i Rynarcic, gdzie naczelnik Wydziału Infrastruktury Pan Gracjan Kurzeja wskazał  tereny na których mają zostać zlokalizowane pierwsze w gminie farmy wiatrowe.
 
 Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z wizytacji.
 
Opracowała: E. Siwek

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML