Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki Konkursu Plastycznego pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas „malują””

Wyniki XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas „malują”” – eliminacje gminne.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat. Miał na celu promowanie oraz poszerzanie wiedzy na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy nie tylko w akcjach gaszenia pożarów, ale również usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych, katastrof lub awarii.

Wyniki konkursu w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiają się następująco:

I grupa młodsza – 5-8 lat:
1 miejsce – Julia Frankowicz – Zespół Szkół w Ścinawie Małej,
2 miejsce – Kamila Gach – Zespół Szkół w Ścinawie Małej,
3 miejsce – Joanna Szumna - Zespół Szkół w Ścinawie Małej,
4 miejsce – Angelika Laskowska – Zespół Szkół w Ścinawie Małej,
5 miejsce – Szymon Frankowski – Zespół Szkół w Ścinawie Małej.


II grupa średnia – 9-12 lat:
1 miejsce – Radosław Kowalski – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korfantowie,
2 miejsce – Jakub Kuzak – Zespół Szkół w Przechodzie,
3 miejsce –Wiktoria Pasiniewicz – Zespół Szkół w Ścinawie Małej,
4 miejsce – Julia Szwamberg – Zespół Szkół w Ścinawie Małej,
5 miejsce – Oliwia Hauzer – Zespół Szkół w Ścinawie Małej.

Wyróżnienia:
Radosław Krawczyk – Zespół Szkół w Przechodzie,
Tomasz Zamojski – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korfantowie,
Michał Czyż – Zespół Szkół w Przechodzie,

III grupa starsza – 13-16 lat:
1 miejsce – Paweł Mroczko – Zespół Szkół w Ścinawie Małej,
1 miejsce – Karolina Konarska – Zespół Szkół w Ścinawie Małej,
2 miejsce – Aleksandra Karwowska – Zespół Szkół w Ścinawie Małej,
3 miejsce – Małgorzata Bryja – Zespół Szkół w Ścinawie Małej,
4 miejsce – Łukasz Pasiniewicz – Zespół Szkół w Ścinawie Małej,

Wersja XML