Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa oczyszczalni ścieków w Przydrożu Małym

12 stycznia 2012r. Burmistrz Korfantowa otrzymał decyzję pozwolenia na użytkowanie wiejskiej oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej w Przydrożu Małym.
Zadanie to realizowane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie, a obejmowało budowę wiejskiej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z ogrodzeniem obiektu. Wartość inwestycji 393.252,37 zł.
Budowa tej oczyszczalni była niezbędna dla mieszkańców osiedla. Dzięki staraniom Burmistrza, Gmina otrzymała dofinansowanie na tę inwestycję z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w kwocie 278.000,00 zł.
Wykonana oczyszczalnia o przepustowości 100 RLM zapewnia obecnie odbiór ścieków z 35 gospodarstw domowych i jest przystosowania do podłączenia kolejnych nieruchomości.

1.jpeg 2.jpeg 4.jpeg

Zobacz więcej zdjęć ...

Wersja XML