Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Korfantowa ogłosił:
- Zarządzeniem Nr 16/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. nabór kandydatów, na członków Komisji Konkursowej na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
- Zarządzeniem Nr 17/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

Treść zarządzeń do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML