Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII edycja konkursu w ramach programu „ Razem Możemy Więcej”

Informuję, że Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosił VII edycję konkursu wniosków w ramach programu "Razem Możemy Więcej". Wnioski należy składać do 5 stycznia 2012 roku. Jednocześnie informuję, że w tej edycji konkursu nastąpiły zmiany regulaminu konkursu oraz uległ zmianie formularz wniosku. W regulaminie wprowadzono preferencje dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Na dofinansowanie takich projektów Fundacja wydzieliła kwotę 100 000 zł. Więcej informacji oraz regulamin do pobrania wraz z wnioskiem na stronie internetowej http://www.efrwp.pl

Wersja XML