Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!

wykrzyknik.gif Informuję ,że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku ,o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U z 2010 r Nr 220 poz.1447/ z późniejszymi zmianami , z dniem 1 stycznia 2012 roku, następuje zmiana organu ewidencyjnego działalności gospodarczej z dotychczasowego Burmistrza Korfantowa na organ ewidencyjny prowadzony przez Ministra Gospodarki.
Sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej oraz dokonanie wszelkich zmian z jej prowadzeniem będą obsługiwane przez tut. Urząd Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji pok. nr 7.
Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona będzie w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Gospodarki.

Wersja XML