Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA NT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIEW GMINY KORFANTÓW

 zima panorama.jpeg
 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY KORFANTÓW  sezon zimowy 2012/2013
 
1.      Informacja o jednostkach odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Korfantów:

Lp.
Nazwa jednostki odpowiedzialnej za daną kategorię drogi
Numer i nazwa drogi obsługiwanej przez jednostkę
Numery telefonów oraz osoby odpowiedzialne za z.u.d.
1.
Drogi Krajowe:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad OPOLE, ul. Niedziałkowskiego 6
 
Rejon w Nysie
ul. Al. Wojska Polskiego 27
48-300 Nysa
Nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-
Gr. Państwa
tel. (077) 456 50 58
        (077) 401 63 61
tel/fax (077) 456 50 57
kom. 668 482 497
 
 
77 435 54 06
77 433 24 78
2.
Drogi wojewódzkie:
Zarząd Dróg Wojewódzkich OPOLE
ul. Oleska 127
 
Oddział Terenowy w Grodkowie
Ul. Wrocławska 58
49-200 Grodków
405 Niemodlin-Korfantów
407 Nysa-Korfantów-Łącznik
406 Nysa-Jasienica Dolna-Włostowa
 
Tel. 77 459 18 80
Fax 77 458 13 32
 
 
Kierownik OT Grodków
Zbysław Bil
tel. (077) 415 51 25
(077) 415 37 80
kom. 604 529 835
3.
Drogi powiatowe:
Zarząd Dróg Powiatowych NYSA
ul. Słowiańska 17
 
 
Obwód Drogowy Nr 3
Korfantów
ul. Fabryczna 2, 48-317 Korfantów
1205 O Biała-Węża
1524 O Kuźnica Ligocka-
             Korfantów
1526 O Korfantów-Biała
1529 O Gryżów- Jegielnica
1530 O Korfantów-Rudziczka do dr. Nr 41
1532 O Grabin-Łambinowice-
 Korfantów
1556 O Przydroże Wlk.-Ligota Ścinawska
1206 O Biała - Sowin
1672 O Wierzbięcice-Gryżów
1525 O Rzymkowice-Stara Jamka
1531 O Węża – Jasienica Dolna
1605 O Wierzbięcice – Wielkie 
             Łąki
Drogi powiatowe nie objęte zimowym utrzymaniem w sezonie 2012/2013:
1527 O Przydroże Wielkie-Śmicz
1528 O Stara Jamka-Kol. Otocka
1555 O przez Włostową
1557 O przez Kuropas
 
ZDP Nysa
Tel. (077) 448 24 08
       (077) 448 24 09
        (077) 448 26 17
Kierownik Obwodu Drogowego
w Korfantowie
Łukasz Martynowicz
tel. (077) 431 90 67
kom. 601 361 700
4.
Drogi gminne, miejskie
i wiejskie:
Urząd Miejski w Korfantowie
ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów
Drogi gminne, lokalne miejskie
i wiejskie
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
tel. (077) 434 38 20-21 (wew. 40, 44 lub 36)
fax (077) 434 38 17
kom. 692 938 190
 

 
2.      Drogi gminne, lokalne miejskie i wiejskie
Utrzymanie zimowe na drogach, których zarządcą jest Gmina Korfantów w bieżącym sezonie, tak jak w latach ubiegłych, będzie miało na celu zapewnienie przejezdności, bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Utrzymanie zimowe prowadzone będzie interwencyjne i doraźnie w terenach zabudowanych po uzyskaniu zgłoszeń.
Z uwagi na usytuowanie dróg przewidzianych do zimowego utrzymania w 24 miejscowościach naszej gminy, interwencje obejmujące zimowe ich utrzymanie będą uzależnione od przejezdności przez drogi powiatowe i wojewódzkie oraz realizowane kolejno w miejscowościach leżących na trasie przejazdu sprzętu wykonującego  zimowe utrzymanie dróg.
Zgłoszenia dotyczące utrudnień w komunikacji, związanych z opadami śniegu i śliskością zimową na drogach gminnych, lokalnych miejskich i wiejskich, których zarządcą jest gmina Korfantów należy kierować do Urzędu Miejskiego w Korfantowie Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji /tel. (077)43 43 820 lub (077)43 43 821 wew. 36 lub 40, tel. kom. 692 938 190
Osoby nadzorujące prace:
1. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Korfantowie  -  Gracjan Kurzeja
2.     Referent ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Korfantowie – Agnieszka Steciuk
 
Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą bezpośrednio przez Przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy na wykonanie Zimowego Utrzymania Dróg przy zastosowaniu następującego sprzętu:
- pługa lekkiego
- spycharko ładowarki

DOCzud 2012-2013.doc (3,77MB)

Wersja XML