Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”

Informuję, że Fundacja Dzieci Niczyje ogłosiła konkurs małych grantów „Bezpieczne dzieciństwo” finansowany ze środków The Velux Foundations.
W ramach konkursu, Fundacja Dzieci Niczyje obejmie wsparciem działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. W ramach konkursu dofinansowane będą projekty skierowane na:

  1. Bezpieczeństwo młodzieży w Internecie;
  2. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci;
  3. Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw i krzywdzenia.

Wnioski można składać do piątku 23 grudnia 2011 roku do godz. 16.00 (decyduje data wpływu).
Więcej informacji oraz wniosek i regulamin do pobrania na stronie internetowej: http://programgrantowy.fdn.pl

MM/JG

Wersja XML