Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenie dla osób niepełnosprawnych

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób niepełnosprawnych w Opolu zaprasza osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Profesjonalny pracownik NGO”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.
Szkolenie rozpocznie się 20 grudnia 2011 r.
Tematyka szkolenia:
Każdemu uczestnikowi oferujemy ponadto:
Najbardziej aktywni uczestnicy zyskają możliwość wzięcia udziału w dostosowanych do indywidualnych potrzeb szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz płatnych stażach u pracodawców z Opolszczyzny.
Udział w szkoleniach potwierdzany jest certyfikatami, zapewniamy poczęstunek, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na „Szkolenie profesjonalny pracownik NGO” za okazaniem biletów, rachunków lub faktur.
Warunkami udziału w projekcie są:
Zapisy przyjmowane są mailowo (karolina.wlodarczyk@idn.org.pl), telefonicznie (77 453 64 81 wew. 391) lub osobiście (w siedzibie Centrum – pok. 415)do dnia 19 grudnia do godziny 12:00.
Wersja XML