Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłszenie o naborze wniosków

Informujemy, że na stronie Stowarzyszenia Wspólne Źródła ogłoszony został nabór wniosków do działania 4.1/413 Wdrażanie loklanych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wnioski można składać na dofinasowanie zadań, które odpowiadają działaniu "Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw".

Termin składania wniosków od 20.06.2011 r. do 11.07.2011 r. w siedzibie LGD, ul. Reymonata 4, 48-317 Korfantów.

Więcej informacji na stronie:
http://www.wspolnezrodla.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=12&Itemid=23 

Wersja XML