Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inauguracja nowej kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich

11 maja br. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie miało miejsce spotkanie inaugurujące nową kadencję Sołtysów i Rad Sołeckich.
Po przywitaniu przybyłych na spotkanie gości Burmistrz Korfantowa serdecznie podziękował Sołtysom, którzy pełnili funkcję w kadencji 2007-2011 oraz wręczył im przygotowane na tę okazję podziękowania.
Sołtysami, którzy osobiście odebrali podziękowania w trakcie spotkania byli:

Po wręczeniu podziękowań głos zabrali:

Po wypowiedziach kierowników i naczelników Burmistrz Korfantowa dokonał podsumowania odbytych zebrań wiejskich, frekwencji na nich, głównych postulatów zgłaszanych przez mieszkańców, a także przypomniał o zasadach dotyczących trybu i organizacji zebrań wiejskich w kontekście statutów jakie posiadają sołectwa.
Ponadto, poinformował przybyłych gości o przyznanym w dniu 15 kwietnia br. dla Gminy Korfantów -Europejskim Dyplomie Rady Europy, organizowanym w tym roku w naszej gminie spotkaniu z miastami partnerskimi, realizowanej przez gminę inwestycji pn. budowa gimnazjum w Korfantowie.
Na koniec swojej wypowiedzi burmistrz ponownie podziękował wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim za czynną ich działalność w szczególności za dbałość o wizerunek wsi, estetykę i ich promocję po czym zaprosił gości na mały poczęstunek.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć ze spotkania.

konwent 012.jpeg konwent 013.jpeg konwent 015.jpeg   konwent 017.jpeg konwent 019.jpeg konwent 021.jpeg konwent 022.jpeg konwent 023.jpeg konwent 024.jpeg konwent 025.jpeg konwent 026.jpeg konwent 027.jpeg konwent 028.jpeg konwent 029.jpeg konwent 030.jpeg konwent 032.jpeg konwent 034.jpeg konwent 035.jpeg konwent 036.jpeg konwent 037.jpeg   konwent 039.jpeg konwent 040.jpeg konwent 041.jpeg konwent 043.jpeg konwent 046.jpeg

Opracowała:E. Siwek
 

Wersja XML