Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Korfantów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Opolu na wydanie „Monografii przyrodniczej Gminy Korfantów”

Brak opisu obrazka

Informujemy, że wniosek Gminy Korfantów o przyznanie dotacji na zadanie pn. Wspieranie edukacji ekologicznej lokalnej społeczności poprzez wydanie „Monografii przyrodniczej Gminy Korfantów” został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 16 300 zł co stanowi 49,84% kwoty netto. Całość zadania określona jest na kwotę 32 700 zł netto.

Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na październik 2011 roku.

Wersja XML