Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie

Burmistrz Korfantowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym na nich adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie” na adres: Urząd Miejski w Korfantowie, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów w terminie do dnia 4 maja 2011 r.

Szczegółowe wymagania zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML