Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla gimnazjów – 4 luty 2011 r.

Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych, a także podnoszenie poziomu wiedzy matematycznej uczniów gimnazjum. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 4 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Ryszard Lorenc, Członkowie: Aldona Stępniewicz i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:
 
Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Daniel Czerniakowski
Korfantów
63
Małgorzata Hetmańska
2.
Weronika Małysiak
Ścinawa Mała
34
Teresa Michel
3.
Pamela Rohaczyńska
Korfantów
34
Małgorzata Hetmańska
4.
Agnieszka Arendarczyk
Korfantów
31
Małgorzata Hetmańska
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.
 
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Wersja XML