Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Korfantowa informuje, że Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych obecnie realizuje projekt „Centra wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”.
Projekt składa się z kilku kompleksowych usług tj. szkoleń, coachingu, doradztwa oraz puli rozwojowej dla organizacji pozarządowych.
Więcej informacji na podstronie: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

Wersja XML