Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie ofert w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.

Wersja XML