Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy - informacje ogólne

LIII_307_2010-Zalacznik 2.jpeg Gmina Korfantów posiada plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren całej gminy. Plan zatwierdziła Rada Miejska w dniu 28 stycznia 2004 r. DOCMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów. (1,37MB).

 JPEGLIII_307_2010-Zalacznik 2.jpeg (30,02MB) w wysokiej rozdzielczości, będąca załącznikem do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.

Wersja XML