Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Wyzwolenia nr 5-7-9 w Korfantowie

W dniu 22 listopada br. odbył się odbiór robót związanych z inwestycją pn. ”Sieć wodociągowa zasilająca budynek przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie”, którą wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie za łączną kwotę 29 488,51 zł. Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej Ø 63 PE długości 85 mb i Ø 90 PVC długości 49 mb oraz włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Parkowej wewnętrznej sieci wodociągowej Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 5-7-9 w Korfantowie.

Zdjęcia z realizacji:

Lipiec 2012
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wrzesień 2012

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Listopad 2012

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML