Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie realizacji inwestycji

logo.jpeg

W dniu 6 grudnia 2011r. zakończono realizację inwestycji pod nazwą „Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza i ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą kanalizację burzową, kanalizację sanitarną z przyłączami, sieć wodociągową z przyłączami oraz oświetlenie uliczne.”
Zadanie obejmowało m.in.: wykonanie nawierzchni bitumicznej z podbudową na pow. 1259,28m², nawierzchni oraz zatoki parkingowej z kostki betonowej na pow. 1167,05m², zatoki autobusowej na pow. 109,13m², chodników obustronnych z kostki betonowej na pow. 102,66m², wykonano kanalizację deszczową o długości 0,317 km, i kanalizację sanitarną o długości 0,194 km z przyłączami, sieć wodociągową z przyłączami o długości 0,159 km oraz zostało wykonane oświetlenie uliczne.
Zadanie obejmowało również wykonanie włączenia do drogi gminnej ul. Słowackiego oraz drogi gminnej ul. 3 Maja.
Koszt robót budowlanych wyniósł 838.285,56 zł brutto. Wydatki towarzyszące inwestycji w kwocie 49.027,87 zł brutto. Zadanie objęte było dofinansowaniem z budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” w wysokości 254.562,52 zł oraz z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321” „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” w wysokości 122.430,00 zł.

Wykonawcą inwestycji było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: 1. Brukarstwo oraz budowa urządzeń odwadniających ulic i chodników Andrzej Eliasz ul. Kościuszki 9a, 49-200 Grodków 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego ul. Oś. Piastów 10/6, 49-100 Niemodlin.

DSC00009.jpeg DSC00010.jpeg DSC00012.jpeg DSC00014.jpeg DSC00018.jpeg DSC00021.jpeg DSC00026.jpeg DSC00050.jpeg słowackiego 004.jpeg

Wersja XML