Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa Centrum Kultury – Świetlica Wiejska w Gryżowie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Projekt współfinansowany przez UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi".

Zadanie prowadzi MGOKSiR w Korfantowie. W dniu 05 października 2009r. Dyrektor MGOKSiR podpisał umowę z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznanie pomocy finansowej do kwoty 500.000,00 zł w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323.

Zadanie zakłada budowę budynku parterowego o rzucie poziomym w kształcie litery L, dachu dwuspadowy o pow. użytkowej 193,7 m², powierzchni zabudowy 225,00 m2, kubaturze 855,00 m3, powierzchni parkingu 326 m2

Zadanie rozpoczęto w 2007r. wykonaniem projektu budowlanego. W 2008r. opracowano aktualizację mapy do celów projektowych, udostępniono i przygotowano teren pod planowaną budowę przyłącza wodociągowego. Pozwolenie na budowę uzyskano w 2009r. W I kwartale 2010r. rozpoczęto procedurę przetargową. W wyniku składanych protestów procedura wyłonienia wykonawcy robót wydłużyła się i zakończyła w marcu 2010r. podpisaniem umowy z firmą BUDUJ Z NAMI Spółka z o.o. ul. Kamienna 9 47-300 Krapkowice na kwotę brutto 614.268,06 zł.
Zawarto również umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego z Zakładem Usług Budowlanych inż. Józef Lis ul. Kossaka 25/12 z Nysy. Prace budowlane rozpoczęto w kwietniu 2010r.
Oprócz robót budowlanych na tym zadaniu przewidziano również zakup wyposażenia na szacunkową kwotę 43.000,00 zł, którą ujęto we wniosku o dofinansowanie.
Do końca czerwca br. wykonano roboty ziemne, murowe, fundamenty, ściany zewnętrzne. Obecnie realizowane są czynności związane z wykonaniem więźby dachowej i zbiornika na nieczystości ciekłe oraz przebudową sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza.

Dotychczas wydatkowano tj. od roku 2006 do I półrocza 2010r. - 73.260,99 zł, w tym na roboty budowlane 51.909,95 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: listopad 2010r.

maj 2010 rok
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

czerwiec 2010 rok
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

lipiec 2010 rok
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

sierpień, wrzesień 2010 rok
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

listopad 2010 rok
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Zobacz również:
Milion złotych dofinansowania do projektów realizowanych przez gminę i MGOKSiR

Wersja XML