Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rączka

ROK 2016

„Nasze podwórko – miejsce do którego każdy chętnie przychodzi – kolejny etap - Rączka”

Zakres wykonywanych prac:

 

Lp.

nazwa wydatku

ogólna

kwota

Źródła finansowania [zł]

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina  Korfantów

Udział własny Sołectwa

inne

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

 Zakup podstawy słupów oraz wkrętów

 Wykonanie wiaty wraz z materiałami

 

 

 

 

3 000,00

 

  197,03

 

2 792,10

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

1 494,56

 

 

 

 

 

197,03

 

1 297,54

 

3 000,00

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

 

 

ŁĄCZNIE:

5 989,13

   1 494,,56

 

1 494,57

 

3 000,00

0,00

 

 

Sporządził: Błażej Kowalski

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz

 


ROK 2015

„Nasze podwórko – miejsce integracji i spotkań dla naszych mieszkańców – kolejny etap”

 

Zakres wykonywanych prac:

 

Lp.

nazwa wydatku

ogólna

kwota

Źródła finansowania [zł]

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina  Korfantów

Udział własny Sołectwa

inne

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

Zakup grilla betonowego 70 x 40 cm MUSALLA BK

 

Zakup prefabrykatu betonowego oraz uchwytów

 

Zakup bujaka sprężynowego

 

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

 

 

899,00

 

 

309,96

 

 

1 200,00

 

 

2 650,00

 

-

 

 

-

 

 

1 200,00

 

 

-

 

899,00

 

 

309,96

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

2 650,00

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

ŁĄCZNIE:

5 058,96

1 200,00

1 208,96

2 650,00

-

 

Sporządziła: Justyna Wolak

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


ROK 2014

PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ODNOWY WSI W ROKU 2014 Sołectwo Rączka.pdf

„Teren wokół świetlicy – miejsce spotkań i odpoczynku dla naszych mieszkańców” – Rączka

 

Zakres wykonywanych prac:

- wykonanie i wybetonowanie trzonów pod ławki,

- przygotowanie terenu pod plac zabaw i zamontowanie placu zabaw, 

- prace porządkowe.

 

Lp.

Nazwa wydatku

Ogólna wartość

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina Korfantów

Udział własny sołectwa

Inne

1.

Meble ogrodowe ( komplet)

1 109 zł

1 109 zł

-

-

-

2.

Huśtawka podwójna MIX, tablica informacyjna

2 491 zł

691 zł

1 800 zł

 

 

3.

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

2 940 zł

-

-

2 940 zł

-

Razem:

6 540 zł

1 800 zł

1 800 zł

2 940 zł

-

 

Zadanie było realizowane w ramach powiatowego konkursu „ Odnowa wsi w powiecie nyskim”.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Sporządziła: Magdalena Martynowicz

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


ROK 2013

 

„ Nasze podwórko – poprawa estetyki i wyglądu wokół świetlicy wiejskiej w Rączce – III etap” Sołectwo Rączka w ramach projektu wykonało:

- ścieżki i koryta pod podbudowę,

- podbudowę ścieżek i ogrodzenia,

- zakupiło materiały niezbędne do wykonania podbudowy, elementów ogrodzenia,

- zakupiło i ułożyło kostkę brukową,

- zapewniło transport materiałów do podbudowy i elementów ogrodzenia,

- zamontowało ogrodzenie,

- prace porządkowe.

 

Kwota dofinansowania                  ze Starostwa Powiatowego                      w Nysie

Wykorzystane środki ze Starostwa Powiatowego                        w Nysie

Wkład Gminy Korfantów

Wkład sołectwa

Wartość zadania

1 500,00 zł

1 459,50 zł

1 459,52 zł

1 500,00 zł

4 419,02 zł

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Sporządziła: Magdalena Martynowicz

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


 ROK 2012

 „NASZE PODWÓRKO – POPRAWA ESTETYKI WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RĄCZCE II etap”
 Sołectwie Rączka
 
Sołectwo Rączka w ramach projektu „Odnowa Wsi” Starostwa Powiatowego w Nysie wykonała następujące prace:
 
Koszt realizacja zadania:
 
 
Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Udział własny Sołectwa
 
 
 
Całkowita kwota zadania
1.
Rączka
Nasze podwórko- poprawa estetyki wokół świetlicy wiejskiej w Rącze II etap”
2 500
2 490,75
2 490,75
2 550,00
 
 
 
7 531,50
Suma:
2 500
2 490,75
2 490,75
2 550,00
 
7  531,50
 
 
Sporządziła: Dominika Furmankiewicz
Akceptowała : Jolanta Grzegorzewicz

ROK 2011

„TEREN ZIELONY – POPRAWA WYGLADU TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY”- Rączka
 
Sołectwo Rączka w ramach projektu „Odnowa Wsi” starostwa Powiatowego w Nysie wykonało następujące prace:
 
 
Koszt realizacja zadania:
 
 
Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Udział własny Sołectwa
 
 
 
Całkowita kwota zadania
1.
Rączka
Teren zielony – poprawa wyglądu terenu wokół świetlicy 
1 500
1 468,50
1468,50
1 500
 
 
4 437,00
 
 
Suma:
1 500
1 468,50
1 468,50
1 500
 
4 437,00
 
Sporządziła: Dominika Furmankiewicz
Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz

ROK 2010
„WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ”
w Sołectwie Rączka
 
Sołectwo Rączka w ramach projektu wykonało następujące prace:
 
 
Koszt realizacji zadania
 
Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Całkowita kwota zadania
1.
Rączka
Wymiana okien w świetlicy wiejskiej.
2 000
2 000
2000
6 500
Suma:
2 000
2 000
2000
6 500
 
Wersja XML