Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Puszyna

ROK 2016

„Puszyński plac spotkań, zabaw, wypoczynku i rekreacji mieszkańców - Puszyna”

Zakres wykonywanych prac:

 

Lp.

nazwa wydatku

ogólna

kwota

Źródła finansowania [zł]

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina  Korfantów

Udział własny Sołectwa

inne

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

 Zakup materiałów (kostka brukowa, kamień, cement itp.)

 Usługa transportowa

 

 

 

 

2 960,00

 

 2 374,71

 

349,32

 

 

 

 

 

 

 

 

997,53

 

 

 

 

 

 

648,22

 

349,32

 

2 960,00

 

728,96

 

 

 

 

 

-

 

20,54

 

-

 

 

 

ŁĄCZNIE:

5 704,57

  997,53

 

 997,54

 

3 688,96

20.54

 

 

Sporządził: Błażej Kowalski

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz

 


ROK 2015

„Miejsce spotkań i wypoczynku dla mieszkańców Puszyny – kontynuacja zadania”

Zakres wykonywanych prac:

 

Lp.

nazwa wydatku

ogólna

kwota

Źródła finansowania [zł]

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina  Korfantów

Udział własny Sołectwa

inne

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

Zakup urządzeń zabawowych (karuzela, bujak)

 

 

 

 

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

 

 

5 800,00

 

 

 

 

 

 

330,00

 

1 000,00

 

 

 

 

 

 

-

 

4 800,00

(w tym

3 800,00 zł środki
z Funduszu Sołeckiego)

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

330,00

 

-

 

 

 

 

 

 

-

ŁĄCZNIE:

6 130,00

1 000,00

4 800,00

(w tym
3 800,00 zł środki
z Funduszu Sołeckiego)

330,00

-

 

Sporządziła: Justyna Wolak

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


ROK 2014

PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ODNOWY WSI W ROKU 2014 Sołectwo Puszyna.pdf (2,33MB)

„Miejsce spotkań i wypoczynku dla mieszkańców Puszyny”

Zakres wykonywanych prac:

- wycięcie drzew i krzewów, wywiezienie gałęzi i posprzątanie,

- przygotowanie terenu pod miejsce rekreacyjno – sportowe tj. wiatę, boisko do siatkówki ( wyrównanie terenu, rozplantowanie ziemi, niwelacja terenu, posianie trawy),

- przygotowanie terenu pod urządzenia zabawowe,

- zakup drzewa na wiatę i ławeczki, kostki brukowej i materiałów na podbudowę, słupków i siatki oraz kamienia pod grill – palenisko oraz utwardzenia parkingu i materiałów pomocniczych,

- wykonanie wiaty, ławeczek,

- wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej,

- utwardzenie terenu pod grilla - palenisko i parking,

- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw – huśtawka MIX, huśtawka równoważnia Ważka.

- prace porządkowe.

 

Lp.

Nazwa wydatku

Ogólna wartość

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina Korfantów

Udział własny sołectwa

Inne

1.

Zakup urządzeń zabawowych: huśtawka MIX, huśtawka Ważka, tablica informacyjna

3 791 zł

1 895,50 zł

1 895,50 zł

-

-

2.

Zakup drenów, rur i muf

451,94 zł

-

451,94 zł*

-

-

3.

Krawędziak iglasty, podbitka dachowa

3 736,00 zł

 

-

3 736,00 zł*

 

-

-

4.

Kamień niesort

594,53 zł

-

594,53 zł*

-

-

5.

Zakup materiałów budowlanych

3 123,92 zł

-

3 123,92 zł*

-

-

6.

Zakup rur

277,80 zł

-

277,80 zł*

-

-

7.

Zakup materiałów budowlanych

2 373,35 zł

-

2 373,35 zł*

-

-

8.

Zakup tarcicy

1 902,32 zł

-

1 902,32 zł*

-

-

9.

Zakup siatek na bramki, siatki do siatkówki, siatki do badmintona

723,63 zł

-

723,63 zł*

-

-

10.

Zakup piasku

143,91 zł

-

143,91 zł*

-

-

11.

Zakup materiałów budowlanych

433,91 zł

-

433,91 zł*

-

-

12.

Zakup materiałów budowlanych

169,06 zł

-

169,06 zł*

-

-

13

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

9 900 zł

-

-

9 900 zł

-

Razem:

27 621,37 zł

 1 895,50 zł

 15 825,87 zł

9 900 zł

-

* 13 930,37 środki z funduszu sołeckiego

Zadanie było realizowane w ramach powiatowego konkursu „ Odnowa wsi w powiecie nyskim”.

 

Sporządziła: Magdalena Martynowicz

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


ROK 2013

„ Spacer trakiem pieszym to mile spędzony czas”

Sołectwo Puszyna w ramach projektu wykonało:

- wyrównało i wyprofilowało boczne miejsca traktu wypoczynkowego,

- przywieziono ziemię oraz ją rozplantowano,

- mechanicznie wybrano ziemię pod przygotowanie podłoża do położenia kostki,

- przywieziono podsypkę żwirową oraz rozłożono i ubito,

- zakupiono kostkę oraz ją ułożono,

- wykonano ławki oraz je posadowiono,

- zakupiono i posadzono krzewy ozdobne,

- uporządkowano teren.

 

Kwota dofinansowania                  ze Starostwa Powiatowego                      w Nysie

Wykorzystane środki ze Starostwa Powiatowego                        w Nysie

Wkład Gminy Korfantów

Wkład sołectwa

Wartość zadania

1 500,00 zł

1 457,98 zł

1 457,99 zł

1 960,00 zł

4 875,97 zł

WP_20131003_008.jpeg WP_20131003_009.jpeg WP_20131003_010.jpeg

 

Sporządziła: Magdalena Martynowicz

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


Rok 2012 - Sołectwo nie prowadziło działań w ramach powiatowego konkursu „Odnowy wsi”.


 ROK 2011

„ZAGOSPODAROWANIE WOLNEJ PRZESTRZENI K/MIEJSCOWEJ ŚWIETLICY ORAZ PLACU USTAWIONYCH POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH NA SEGREGACJĘ ODPADÓW”
 
Sołectwo Puszyna w ramach projektu „Odnowa Wsi” Starostwa Powiatowego w Nysie  wykonało następujące prace:
 PA110174.jpeg PA110178.jpeg PA110182.jpeg
 
Koszt realizacja zadania:
 
Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Udział własny Sołectwa
 
 
 
Inne
środki
 
 
 
Całkowita kwota zadania
1.
Puszyna
Zagospodarowanie wolnej przestrzeni k/miejscowej świetlicy oraz placu ustawionych pojemników przeznaczonych na segregacje odpadów
1 000
978,86
993,40
820,00
 
 
 
200,00
 
 
 
 
2 992,26
Suma:
1 000
978,86
993,40
820,00
 
200,00
 
2 992,26
 
Sporządziła: Dominika Furmankiewicz
Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz
 

 ROK 2010

„POŁOŻENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIU GŁÓWNYM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W CELU MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA ODPOWIEDNICH GRZEJNIKÓW NIEZBĘDNYCH W JEJ DOGRZEWANIU
W OKRESACH JESIENNO-ZIMOWYCH”
w Sołectwie Puszyna

Sołectwo Puszyna w ramach projektu wykonało następujące prace:

Koszt realizacji zadania

Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Całkowita kwota zadania
1.
Puszyna
Położenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu głównym świetlicy wiejskiej w celu możliwości podłączenia odpowiednich grzejników, niezbędnych w jej dogrzewaniu w okresach jesienno-zimowych.
1 500
1 499,90
1499,91
5 949,81
Suma:
1 500
1 499,90
1499,91
5 949,81

 


ROK 2009

„UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ NA PLACU PRZY MIEJSCOWEJ ŚWIETLICY”


Sołectwo Puszyna w ramach projektu wykonano następujące prace:
• wybrano ziemię pod podbudowę i ją wywieziono,
• przywieziono tłuczeń, rozplantowano i zagęszczono,
• ułożono obrzeża i kostkę,
• uporządkowano teren.

DOCKoszt realizacji zadania (33,00KB)

Obraz 110.jpeg Obraz 116.jpeg

Wersja XML