Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - poradnik

DOCDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - poradnik dla inwestora

DOC1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej potencjalnie.doc 
DOC2. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej zawsze.doc 
DOC3. Karta informacyjna przedsiewziecia.doc 

RTFRozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

RTFUstawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

PDFDyrektywa w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

Wersja XML